MUKAYYAM TAHFIZ 2012
(10 NOVEMBER - 14 NOVEMBER 2012)

Mukhayyam Tahfiz diadakan bagi memberi pendedahan kepada pelajar tentang teknik hafazan dan i’adah ( mengulang ) serta memantapkan kecemerlangan hafazan dan akademik. Ia sejajar dengan visi dan misi sekolah untuk melahirkan para huffaz yang mencapai kecemerlangan seimbang dari segi intelek, rohani, sahsiah dan jasmani. Atas kesedaran tersebut, maka kami guru- guru SMATT bercadang melaksanakan program ini bagi memberi peluang kepada pelajar menyerlahkan potensi diri sesuai dengan SMATT  sebagai sebuah institusi akademik berteraskan tahfiz.
Setelah selesai penutup Majlis Mukayyam 2012. Pelajar-pelajar pulang bercuti. Selamat kembali ke sekolah pada persekolahan 2013.