English is fun

Slot Bahasa Inggeris ini bertujuan untuk memberi pendedahan tentang pembelajaran bahasa Inggeris yang dikatakan sebagai ‘susah’, ‘mustahil’ dan ‘elit’ kepada murid Tingkatan 1. Slot ini bertujuan mewujudkan suasana "English is fun"! Murid juga didedahkan kepada aktiviti-aktiviti bersesuaian yang boleh dipraktikkan di dalam pembelajaran bahasa Inggeris setelah PdP berjalan.