Hari Ketiga Orientasi

Pada hari ketiga orientasi, pelajar didedahkan dengan kaedah penghafalan al-Quran dan kelas tasmi' telah pun dilaksanakan.