Maklumat Pertukaran Nombor telefon serta Faks bagi 

Sek.Men Tahfiz Darul Ridzuan Batang Padang Tapah

Pihak sekolah ingin memaklumkan perubahan nombor telefon dan faks bagi sekolah kami.
 Maklumat perubahan yang terkini adalah seperti berikut :

No Telefon Pejabat        : 05 - 4011814
   No Faks                      : 05 - 4011395