Minggu Sains dan Matematik


Pada 5 Mac 2013, Panitia Sains dan Matematik SM Tahfiz Darul Ridzuan telah mengadakan Minggu Sains dan Matematik. Antara aktiviti yang dijalankan adalah Projek Tanaman Hiasan. Aktiviti ini bermatlamat untuk:


1. Mendedahkan pelajar tentang konsep gerak balas tumbuhan (tropism).
2. Mengaplikasikan konsep ukuran asas, perimeter dan luas dalam pengurusan landskap.
3. Memupuk semangat berpasukan dan perlaksanaan yang bersistematik.
4. Menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran Sains dan Matematik.