LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE KUALA LUMPUR
(19 MEI 2012)

Lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur telah dianjurkan oleh panitia Pendidikan Islam, Sains, Bahasa Arab dan Sejarah.Objektif lawatan ini dijalankan adalah :

  • Untuk melahirkan generasi pelajar yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani.
  • Memberi peluang kepada pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan dalam bidang akademik dan agama.
  • Memberi pendedahan dan pendekatan yang lebih luas kepada pelajar.

Lawatan Ke Muzium Kesenian Islam






Lawatan Ke Planetarium










Lawatan Ke Tugu Negara 


Lawatan Ke Muzium Negara